เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Company of Heroes 2 Theater of War Challenge Case Blue DLC Guide
โดย MaD_TGN
hi all if you like to know how to do the company of heroes 2 on Theater of War Challenge Case Blue DLC Guide then watch my videos on youtube http://www.youtube.com/playlist?list=PLabBHy1I8onr5eBfnZ0QevH3tX4AYoLop All Level's of Theater of War Chal...
Super Stalin Human Waves Tactics
โดย RandomNub0815
The "Super Stalin Human Waves Tactics" are the Key to Berlin...
Soviet Commander Overview
โดย gotrunks712
Provides a list of all Soviet commanders, their command trees in game, and what source they come from (DLC, base game, deluxe edition, email registration, etc.)...
Basics of the Oberkommando West
โดย Viper123_SWE
This guide will cover the basics of the new Oberkommando West army, as well as some beginner tactics. I will not be doing any in-depth strategy talk that inlcudes stats/values, just purely the basics to allow you to quickly get familiar with the OKW....
[German/Deutsch] Super Stalin Human Waves Tactics
โดย RandomNub0815
Genossen, ihr wolltet schon immer wissen wir ihr Mütterchenrussland den Sieg über den deutschen Aggressor bringt? Nun ihn dieser Anleitung ist beschrieben wie man ganz schnell in Berlin landet und dort den Sieg über das Deutsche Reich feiert. Aber b...
"Доктрина с бабой" или Советская промышленность
โดย Ruslandeth
...
Basics of the US Forces
โดย Viper123_SWE
This guide will cover the basics of the new US Forces army as well as basic tactics revolving around the US units. I will not be doing any in-depth analysis with statistics/values, it will be purely basic stuff covered in this guide....
(WIP) World Builder Beginner-to-Veteran Training
โดย «/★★★★★\» General Dracus «PA»
The purpose of this guide is to offer simple , clear and powerful explanations , tips and tricks as to how the CoH2 World Builder functions in order to help mappers or content creators in...
[Soviet]Mine and Wire guide
โดย PAPA CHOI
Maximize the combat engineer's ability. Use mine and wire more effective. mine and wire are most useful tool to slow enemy' advance and make allies more safe;blocking most of flanking....
US Forces Mega Manual, Basics to Tips!
โดย Void Splitter
This guide is for those who are looking for a guide on Basic unit Cost, abilites, upgrades; commanders; and some tips (including a secret tips). I Also included a section on the Weapon rack as well as how many weapons every infantry squad can pick up. ...