Holder of numerous awards and accolades, the Swapper is an atmospheric puzzle platformer set in the furthest reaches of space. Players wield an experimental device able to clone the user and swap control between them.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.