Build cities, shape a world. Cities XL Platinum lets you design, build and link up cities of all shapes and sizes around the Cities XL planet! Build more impressive cities than ever before!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане