เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือแบบบูรณาการ  คู่มือที่ได้นำไปบูรณาการเป็นพิเศษกับ Lords of Football
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to hate this game
โดย Dubkipper9001
How to seriously hate this game....