Akaneiro: Demon Hunters

Akaneiro: Demon Hunters

Преглед на статистиките:
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Hints of Little Red Riding Hood combine with Japanese folklore and illustrated in Spicy Horse's unique dark fantasy style, "Akaneiro: Demon Hunters" is an action-roleplaying game (ARPG) that lets players hunt mythical monsters in Edo-era Japan.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане