Divinity: Original Sin

Divinity: Original Sin

Преглед на статистиките:
669 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Gather your party and get ready for a new, back-to-the-roots RPG adventure! Discuss your decisions with companions; fight foes in turn-based combat; explore an open world and interact with everything and everyone you see.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане