เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
< 1  2 >
กำลังแสดง 1-18 จาก 24 รายการ
Помощь в установке мода Brutal Doom
โดย SPOOKY ASCII SKELETON
Помощь на русском языке тем кто хочет быстро установить мод Brutal Doom и играть с разрешением 1920x1080 и хорошей графикой....
Guía detallada para ejecutar Brutal DooM y archivos .WAD (Windows).
โดย Subject Catz
Como su título lo indica, en esta guía busco dar una explicación detallada al respecto del proceso para ejecutar DooM 2 con el mod Brutal DooM . Se encuentra destinada específicamente a los usuarios principantes, sin profundizar en aspect...
Playing Doom 2 with PrBoom+ under Ubuntu
โดย printron
I'm under Ubuntu 14.04 LTS and I felt like playing Doom today. This is what I did....
Doom 2 Zandronum On Steam
โดย marioluigi95
This guide will give you the ability to run Doom 2: Hell On Earth whill still being able to boot it up through your steam library, meaning it'll record your play time and such....
Doom with any source port | Steam overlay
โดย 1200
In this manual I'll tell you how to run any Doom game with source port, such as Zandronum, Zdoom, gzDoom etc....
Instalar y configurar Brutal Doom(guia en español)
โดย Captain Hazzy
BIen como no eh visto ninguna guia en español en steam de como instalar este magnifico mod de Doom eh decidido crearla yo primero que nada lo que necesitan es descargarse el Zandronum que es un souce port que nos permite correr todos los Doom Clasicos c...
Brutal Doom on Doom 2
โดย Twatlord
A guide for porting your Doom 2, adding Brutal Doom, and picking up ladies....
Doom 2 Disable Vertical Mouse Movement
โดย rogeilor
This is a simple tutorial to tell you how to disable the mouse movement in Doom 2: hell on earth....
The BFG 9000: How it Works
โดย Melon
The BFG is Doom's most famous weapon, but do you understand how it works? If you thought it was similar to a super-powered rocket launcher, then you're wrong, and this guide is for you. This guide will teach you what's going on behind the scenes and how t...
DOOM >> Cheat Codes
โดย Johnny Blanco
This guide contains some standart cheat codes for DOOM, DOOM II and Final DOOM. If you have forgotten something, here you will find the answer....
Doom II - Hell On Earth (100%) Ultra-Violence Walkthrough
โดย spidermastermind100
A playthrough Doom II - Hell On Earth on the Ultra-Violence difficulty for the PC. This is played through ZDoom. 100% kills, 100% items, and 100% secrets....
Use Doom95 Quality Midi Music
โดย REB.-
With this guide you can use the DOOM 95 Music in your old DOSBox DOOM :D ---------------------------------------------- Con esta guia aprenderas a como reemplazar la musica del DOOM Original por la del DOOM 95....
How to play online (With Zdaemon)
โดย rogeilor
Hello everyone, this is a guide about how to play multiplayer doom with programs like Odamex,Zdaemon or Skulltag, because the default multiplayer is no longer available, ¿are you ready to fight demons with your friends? ¡Then let's do it!...
Загрузка скриншотов/Upload screenshots
โดย noirhat
В этом руководстве описывается способ загрузки скриншотов в сообщество стима. This guide explains how to upload screenshots in Steam community....
Beginner's Guide for DooM 2 Multiplayer
โดย Ch0wW
Here is a complete guide of what ports are used in order to play DooM online, using Zdaemon, Zandronum, and Odamex, and how to install them....
How to lunch doom 2 on Win 8
โดย Gery
A small guide for those who have problems with running the game doom 2 on the operating system Windows 8...
Original Doom II: Hell On Earth Fix Pack
โดย Those Damn Pancakes™
This pack is for people who don't want to use another client but would rather still have the DOS nostalgia and not have a terrible time with it. This pack contains a collection of tweaks and fixes to make the game run better compared to the Steam Release,...
Playing Multiplayer Doom II
โดย Tabris: [Aussie Gamers]
Guide to setting up Doom for Multiplayer using the DoomsDay Engine. The DoomsDay Engine does not contain any malware, and has never being flagged as suspicious by anti-virus products... unlike some other Doom Source ports that I will not mention here. ...
< 1  2 >
ต่อหน้า: 9 18 30