เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Master Levels for ZDoom Addon
โดย Owlet VII
This mod allows you to play the Master Levels in ZDoom as three additional episodes for Doom II. It doesn't include the Master Levels themselves - they are a commercial product and must be purchased....
Guía detallada para ejecutar Brutal DooM y archivos .WAD (Windows).
โดย Subject Catz
Como su título lo indica, en esta guía busco dar una explicación detallada al respecto del proceso para ejecutar DooM 2 con el mod Brutal DooM . Se encuentra destinada específicamente a los usuarios principiantes, sin profundizar en aspec...
Doom with any source port | Steam overlay
โดย 1200
In this manual I'll tell you how to run any Doom game with source port, such as Zandronum, Zdoom, gzDoom etc....
The BFG 9000: How it Works
โดย Melon
The BFG is Doom's most famous weapon, but do you understand how it works? If you thought it was similar to a super-powered rocket launcher, then you're wrong, and this guide is for you. This guide will teach you what's going on behind the scenes and how t...
Brutal Doom on Doom 2
โดย Twatlord
A guide for porting your Doom 2, adding Brutal Doom, and picking up ladies....
Doom 2 Disable Vertical Mouse Movement
โดย rogeilor
This is a simple tutorial to tell you how to disable the mouse movement in Doom 2: hell on earth....
DOOM >> Cheat Codes
โดย Johnny Blanco
This guide contains some standart cheat codes for DOOM, DOOM II and Final DOOM. If you have forgotten something, here you will find the answer....
Doom 2 Cosmetic Enhancements
โดย Snake
Tired of Brutal Doom? Beautiful Doom too intrusive visually? Looking for vanilla gameplay with a subtle facelift? This guide contains a small collection of cosmetic modifications that make Doom 2 look better without pushing too much extra visuals in your ...
Doomsday Engine - The ultimate modern Doom experience
โดย Ibitato
Play Doom / Doom II / HacX / Heretic / Hexen / Check Quest games with a modern touch. Doomsday engine enhances video, audio, graphical user interface and many many other things that make your game experience much better without loosing the classy gampep...
Steam Overlay for Doom II
โดย Tarvis
Get Overlay, Screenshots, and even Broadcasting working through Doom II. Not through Ultimate Doom or a non-steam game like the other guides. Doom 2's very own Steam entry! Will work for any source port....