Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Steam Overlay for Doom II
από Tarvis
Get Overlay, Screenshots, and even Broadcasting working through Doom II. Not through Ultimate Doom or a non-steam game like the other guides. Doom 2's very own Steam entry! Will work for any source port....
Doom with any source port | Steam overlay
από 1200
In this manual I'll tell you how to run any Doom game with source port, such as Zandronum, Zdoom, gzDoom etc....
DOOM >> Cheat Codes
από Johnny Blanco
This guide contains some standart cheat codes for DOOM, DOOM II and Final DOOM. If you have forgotten something, here you will find the answer....
Brutal Doom on Doom 2
από Twatlord
A guide for porting your Doom 2, adding Brutal Doom, and picking up ladies....
The BFG 9000: How it Works
από Melon
The BFG is Doom's most famous weapon, but do you understand how it works? If you thought it was similar to a super-powered rocket launcher, then you're wrong, and this guide is for you. This guide will teach you what's going on behind the scenes and how t...
Doom 2 Disable Vertical Mouse Movement
από rogeilor
This is a simple tutorial to tell you how to disable the mouse movement in Doom 2: hell on earth....
Doomsday Engine - The ultimate modern Doom experience
από Ibitato
Play Doom / Doom II / HacX / Heretic / Hexen / Check Quest games with a modern touch. Doomsday engine enhances video, audio, graphical user interface and many many other things that make your game experience much better without loosing the classy gampep...
Doom 2 Cosmetic Enhancements
από Snake
Tired of Brutal Doom? Beautiful Doom too intrusive visually? Looking for vanilla gameplay with a subtle facelift? This guide contains a small collection of cosmetic modifications that make Doom 2 look better without pushing too much extra visuals in your ...
Guía detallada para ejecutar Brutal DooM y archivos .WAD (Windows).
από Subject Catz
Como su título lo indica, en esta guía busco dar una explicación detallada al respecto del proceso para ejecutar DooM 2 con el mod Brutal DooM . Se encuentra destinada específicamente a los usuarios principiantes, sin profundizar en aspec...
Doom II - Hell On Earth (100%) Ultra-Violence Walkthrough
από spidermastermind100
A playthrough Doom II - Hell On Earth on the Ultra-Violence difficulty for the PC. This is played through ZDoom. 100% kills, 100% items, and 100% secrets....