DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
XP and Vista only
Does this run on XP and Vista only or will a Win 7 machine run it as well?
Thanks
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
It runs in 7 fine. I am using 7 pro 64-bit
I can 2nd the Windows 7, 64 bit running this just fine.
Works on windows 7 and XP for me (64 bit windows 7 and 32 bit xp)
win 7 runs it all fine :)
Αναρτήθηκε αρχικά από edragy:
Works on windows 7 and XP for me (64 bit windows 7 and 32 bit xp)

how do i tell what "bit" i have, and does it matter? i have windows 7
Right click the 'computer' link in your start menu and then go to 'properties' That will give you some detailed info about your system.
< >
Εμφάνιση 1-7 από 7 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 6 Νοε 2012 στις 9:17
Αναρτήσεις: 7