DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Nuptupstraightballer 27 Σεπ, 2013 @ 10:55μμ
Can't get past the Main Menu
I just bought this game and I can't get past the main menu no matter what I press. Help please
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Rent a mop 28 Σεπ, 2013 @ 1:08μμ 
Try using a source port like zandronum to play, makes it run better, with more options and an easy to use multiplayer.
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 27 Σεπ, 2013 @ 10:55μμ
Αναρτήσεις: 1