DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
IWADS and Steam
Does anyone know if you can run IWADS through Steam so it records the playtime of Doom 2.
I have GZDoom working on Steam, but I am wondering if I can setup a way to play different mods/WADS
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
play with Zdaemon or Zandorum, the most high community to play multiplayer doom2
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 1 Αυγ 2013 στις 13:45
Αναρτήσεις: 1