DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Is there a way to configure the controls
I Really don't like the default controls is there a way to change them?
< >
Εμφάνιση 1-13 από 13 σχόλια
you can use a source port.
gzdoom or zandronum
Αναρτήθηκε αρχικά από JayJay413Gamer:
you can use a source port.
Can you explain whats a sourceport?
Αναρτήθηκε αρχικά από The magical Wishing Ghost:
Αναρτήθηκε αρχικά από JayJay413Gamer:
you can use a source port.
Can you explain whats a sourceport?
a source port is a new engine created from the games orginal source code usually with some modern improvements and improved renders some even add in online multiplayer. All you need is the game files in this case the .wad files and either place them in the location of the source port's .exe or place the .exe for the source port in the game's location and if you want to run it via steam just rename the source port .exe to Dosbox when placing it in doom 2 folder that way Steam loads that up instead of Dosbox.

Τελευταία επεξεργασία από DCT; 15 Ιουλ 2013 στις 16:15
If you would prefer the DOS version go My Computer and find your doom 2 directory the default is C:\Program Files\Steam\steamapps\common\Doom 2\base now load up the setup file in dosbox (drag file to dosbox icon) go to control setup and change it to your liking make sure to save hope this helped.
I actually found a control schme that I found very comfortable
I disabled horizontal movement on the mouse so I can aim with the mouse and move with wasd and shoot with crtl and open doors with space ;)
Brilliant, I'm glad you found a control scheme. The old Doom controls were okay for the time, But Now, they're so cumbersome and uncomfortable to the point where customization is almost required.
it gives u two choices before u launch the game, either classic or default
how did you disable horizontal movement on the mouse? im trying to trhough dosbox but its confusing to me. new to this stuff
Αναρτήθηκε αρχικά από YEEZUS:
how did you disable horizontal movement on the mouse? im trying to trhough dosbox but its confusing to me. new to this stuff

You can't
The Steam release forgot to include the SETUP.EXE files used to configure settings with the vanilla DOS version of Doom. GOG's release of the Doom games thankfully didn't make this mistake or any other the Steam version made and neglected to fix.
Is the settings file in binary or in plain text?
Αναρτήθηκε αρχικά από AmethystViper:
The Steam release forgot to include the SETUP.EXE files used to configure settings with the vanilla DOS version of Doom. GOG's release of the Doom games thankfully didn't make this mistake or any other the Steam version made and neglected to fix.
I was wondering WTF...
< >
Εμφάνιση 1-13 από 13 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος