DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How do i run ultimate doom in full graphics? not blocky
Hey i downloaded the ultimate collection n then found out that it only played in small screen, looked online n found a way to make it fullscreen but now its all distorted.... Can anyone help please.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
verift integrity or just get a source port like gzdoom
ok thanks how would i verify intergrity
You could just use this.
http://dengine.net/
Doom is a DOS game so it's going to look blocky without an enhanced port.
< >
Εμφάνιση 1-3 από 3 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 11 Ιουλ 2013 στις 16:07
Αναρτήσεις: 3