DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Wont work.....
it just tries to start a .bat file that my computer wont do anything with it.
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Try deleting and reinstalling.
I figured it out. XD Thanks though.
if the game not work, go to steamapps\common\Doom 2\base-directory and open the CONF-file and change the game resolution to the desktop resolution.

for example:
full resolution = 1366x768
< >
Εμφάνιση 1-4 από 4 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 30 Δεκ 2012 στις 16:54
Αναρτήσεις: 4