DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
multiplayer?
It says multiplayer but when i load the game its only single player.
do me and my friend both require that doom mod, skull tag i think it was called, to play it coop?
< >
กำลังแสดง 1-2 จาก 2 ความเห็น
Skulltag is dead. Try Zandronum, the continuation of Skulltag, or Odamex. http://steamcommunity.com/groups/odamex
You can play multiplayer over a lan without any mods or sourceports
< >
กำลังแสดง 1-2 จาก 2 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้