DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Gravity Muffin 22 Δεκ, 2012 @ 1:42μμ
multiplayer?
It says multiplayer but when i load the game its only single player.
do me and my friend both require that doom mod, skull tag i think it was called, to play it coop?
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Heks 22 Δεκ, 2012 @ 4:43μμ 
Skulltag is dead. Try Zandronum, the continuation of Skulltag, or Odamex. http://steamcommunity.com/groups/odamex
edragy 14 Ιαν, 2013 @ 5:24μμ 
You can play multiplayer over a lan without any mods or sourceports
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 22 Δεκ, 2012 @ 1:42μμ
Αναρτήσεις: 2