DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Looks much better now. Thanks Deng Team.
Here's a before and after screenshot:

- Before
- After


1. INTRODUCTION

The Doomsday Engine is a "source port" of id Software's Doom and Raven
Software's Heretic and Hexen, which were popular PC FPS games in the
early-to-mid 1990s. Doomsday enhances these classic games with many
features including 3D graphics, fully customizable controls and
client/server networking, making them more accessible to modern gamers.
However, the feel of the original games has been kept intact, ensuring
sublime nostalgia or an exciting introduction into the pioneering games
of the genre.

Doomsday and the associated ports of Doom, Heretic and Hexen have been
in development since 1999; the first versions were released in late
1999 and early 2000. Several people have been involved in the project
(see Acknowledgements).

........................................................................
1.1 Features

User interface:
* Overlaid task bar
* In-game command console
* Graphical control panel
* Game selection screen for runtime game changes (e.g., from DOOM to
Heretic)
* On-the-fly add-on resource loading
* Flexible input control bindings system
* Built-in updater for easy upgrades

Graphics:
* OpenGL based renderer
* Dynamic ambient occlusion (corner shadowing) for world surfaces
* Dynamic lights and halos and lens flares
* Dynamic shadowing effects for world objects
* Particle effects system
* 3D models for world objects (with per-vertex lighting and multiple
light sources), skies, skyboxes, and particles
* Automatical world surface (light) decorations
* Detail texturing, shine and glowing effects for world surfaces
* Fogging and vignette effects
* Environmental mapping effects for 3D models and world surfaces
* World movement smoothing (actors, monsters, missiles, surfaces) to
remove the original games' limitation of 35 FPS
* Smart texture filtering using a modified hq2x algorithm

Resources:
* Flexible containters: WAD, ZIP, native folder: any resource can be
loaded from any container type
* High-resolution textures: PNG, JPG, TGA, PCX
* 3D models: MD2, DMD with LOD support
* External music files in MP3 and other formats
* Plain text definitions that all share the same syntax
* Internal BSP builder (originally based on glBSP)

Audio:
* Plugin based driver architecture
* Uses FMOD Ex (http://www.fmod.org/) for audio playback (sound
effects, music, CD audio tracks)
* Supports the open source SDL_mixer for sound effects and music files
* DirectSound3D, EAX 2.0, Windows Multimedia (for MIDI)
* External music files in MP3 and other formats
* 3D positional sound effects
* Environmental echo and reverb effects
* Runtime sound effect resampling to 22/44 KHz with 8/16 bits

Multiplayer:
* TCP-based client/server networking
* Automatical discovery of servers running on the local network
* Central master server for discovery of servers on the internet
* Standalone server running as a daemon/background process
* Standalone Doomsday Shell tool for server management (both local and
remote)
* Supports up to 15 player games
* Clients can join games in progress
* In-game chat and server management (via a shell login)

Other:
* Open source: software developers should visit the Getting Started page
* Cross platform
* Plugin based extensible architecture
* Snowberry: GUI frontend based on game profiles; for managing custom
maps, resource packs, add-ons, and starting different game
configurations easily (written in Python)

........................................................................
1.2 Requirements

* At least one WAD file from the original Doom, Heretic, Hexen, or
other supported game
* Minimum OS version: Windows Vista
* DirectX 8 (or newer)
* A display adapter capable of OpenGL 2.0 hardware acceleration

Τελευταία επεξεργασία από Scott (Australia, USA); 2 Νοε 2013 στις 6:47
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
I've used doomsday, and it was cool, but it cant run brutal doom if I recall, and I honestly prefer the visuals of gzdoom.
I'll need to check out the Source Ports with PK3 (Quake) file compatibility by the sounds of it.
< >
Εμφάνιση 1-2 από 2 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 2 Νοε 2013 στις 6:35
Αναρτήσεις: 2