DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้
Is there no one on the MP?
I just installed the Doomsday engine, and when I want to contact the master server, I come up with no results.
< >
กำลังแสดง 1-5 จาก 5 ความเห็น
Try zandronum, it has many servers
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Anti LGBT Doctor; 14 พ.ย. 2013 @ 5:22pm
Zandronum is great. I recommend the IDE Client.
โพสต์ดั้งเดิมโดย RuThux:
Zandronum is great. I recommend the IDE Client.
lol dude, this was from 3 years ago xD
get Zandronum 2.1.2 and Zandronum 3.0 alpha (for Brutal Doom64 and other wads), and use DoomSeeker. Literally just finished playing on Aussie Servers just now.
most people just play single player now adays most of multiplayer is dead there used to be a larger group of people that would play multiplayer but most of the people either left doom or just play singleplayer
ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายโดย woogiepooh2013; 23 พ.ย. 2016 @ 6:58am
< >
กำลังแสดง 1-5 จาก 5 ความเห็น
ต่อหน้า: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > กระดานสนทนาทั่วไป > รายละเอียดกระทู้