DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Is there no one on the MP?
I just installed the Doomsday engine, and when I want to contact the master server, I come up with no results.
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Try zandronum, it has many servers
Τελευταία επεξεργασία από Rent a mop; 14 Νοε 2013 στις 5:22μμ
Zandronum is great. I recommend the IDE Client.
Αναρτήθηκε αρχικά από RuThux:
Zandronum is great. I recommend the IDE Client.
lol dude, this was from 3 years ago xD
get Zandronum 2.1.2 and Zandronum 3.0 alpha (for Brutal Doom64 and other wads), and use DoomSeeker. Literally just finished playing on Aussie Servers just now.
most people just play single player now adays most of multiplayer is dead there used to be a larger group of people that would play multiplayer but most of the people either left doom or just play singleplayer
Τελευταία επεξεργασία από ; 23 Νοε 2016 στις 6:58πμ
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος