DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Mu DOOM II wont lauch!!!!
I've been having trouble finding ways to launch DOOM, but I got got spam on my desktop! :(
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
http://sourceforge.net/projects/dooms-19-winx64/files/latest/download/
Copy the DOOM2.WAD in, after clicking OPEN FOLDER, then rename the DOOM1.WAD to something else and run GLBOOM.EXE.

:-)
< >
Εμφάνιση 1-1 από 1 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 22 Φεβ 2014 στις 17:29
Αναρτήσεις: 1