DOOM II: Hell on Earth
DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How do I add a .WAD?
Been looking on the internet... anyone know how to add the WADs without downloading anything?
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
doom2.exe -file whatever.wad
Αναρτήθηκε αρχικά από HeX9109:
doom2.exe -file whatever.wad

What do you mean?
Αναρτήθηκε αρχικά από KDzombiekiller:
Αναρτήθηκε αρχικά από HeX9109:
doom2.exe -file whatever.wad

What do you mean?

Create a shortcut to doom2.exe and add the -file "whatever.wad" command in the target field: http://kb.jhsoft.com/images/kb1027/Image2.png

or create a BAT file with that information in the Doom 2 folderOr just slide the .wad to the .exe
If you are using a source port (zdoom or gzdoom), you can also add it to your "autoload" list. Open the .ini file on your gzdoom folder (zdoom-"user".ini) and look for the autoload options ([Doom2.Autoload]). Under the autoload category for the game (doom 2 in this case) just point where the brutal doom file is located. Example:

[Doom2.Autoload]
Path=C:\Juegos\DOOM II\Mods\Brutal_Doom_v19_SE.pk3

You can also add any other mod you wish to start doom with. A music/texture/map replacer, etc.

Example 1:

[Doom2.Autoload]
Path=C:\Juegos\DOOM II\Mods\D2MUS2012.wad
Path=C:\Juegos\DOOM II\Mods\Brutal_Doom_v19_SE.pk3

Example 2:

[Doom2.Autoload]
Path=C:\Juegos\DOOM II\Mods\D2MUS2012.wad
Path=C:\Juegos\DOOM II\Mods\Mel_Beautiful-Weapons.wad
Path=C:\Juegos\DOOM II\Mods\lights.pk3
Path=C:\Juegos\DOOM II\Mods\SBrightmaps.pk3

This way you can simply launch the executable or shortcut (which you can put wherever you want) without dragging/dropping any files.
< >
Εμφάνιση 1-5 από 5 σχόλια
Ανά σελίδα: 15 30 50

DOOM II: Hell on Earth > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
Ημ/νία ανάρτησης: 24 Μαϊ 2014 στις 7:32
Αναρτήσεις: 5