เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Introduction to Joust
โดย SiilvA
Introduction to the Joust mode! The 1v1 mode of Shootmania, this guide explains how It's played and what it takes to be a good Jouster....
[ENG/GER] Custom Crosshair
โดย osV #UltraLowSettings
This Guide will explain you how to change your crosshair....
[How to Activate] ShootMania on Steam
โดย 'Senior.ngaworir
Guide on how to activate ShootMania on Steam when you already have it...
Horns in Shootmania
โดย _dΔngo
If you have played Trackmania, you may know you have a playable sound with your car/model, your honk. In this guide you will learn how to use your honk, making your own one and importing it in the game....
Easy Way to get all Skins in Shootmania <1min [EN/GER]
โดย 9Strike
Want to have a skin in Shootmania and dont want to download thousands of Files? No Problem....
[German] Replay Editor Video Guide
โดย e x R'
In diesem Tutorial lernt ihr die Basics des Replay Editors kennen. Schaut euch Das Video hier an. Für mehr Informationen und/oder Fragen: Facebook YouTube ...
Eigene Blöcke erstellen [GERMAN]
โดย Käpt'n Iglu
Hier erfahrt ihr, wie ihr eure eigenen Blöcke für den Editor erstellen könnt....
Introduction to Elite
โดย Spike
I will give you an introduction to the most played mode of Shootmania Storm....