Dream is an adventure game with a focus on narrative and exploration. Play as Howard Phillips, a young man whose waking hours are filled with feelings of dread and despair, but whose dreams are clear, lucid and powerful. Do these dreams hold the key to Howard's future?
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.