Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Final Doom - The Plutonia Experiment (100%) Ultra-Violence Walkthrough
από spidermastermind100
A playthrough of The Plutonia Experiment on the Ultra-Violence difficulty. This is played through ZDoom. 100% kills, 100% items, and 100% secrets....
Miskude's Patch for Final Doom
από Miskude
This patch makes Final Doom work on modern computer and adds extra tweaks. You can also play Brutal Doom: Sperglord Edition with this patch. (STEAMWORKS ENABLED)...
Doomsday Engine - The ultimate modern Doom experience
από Ibitato
Play Doom / Doom II / HacX / Heretic / Hexen / Check Quest games with a modern touch. Doomsday engine enhances video, audio, graphical user interface and many many other things that make your game experience much better without loosing the classy gampep...
Setting up Final DOOM for Multiplayer
από Tabris DarkPeace
Guide to setting up Final Doom for Multiplayer. ...
Fix TNT: Evilution's Text Strings
από Dragonsbrethren
The DOS version of Final Doom installed through Steam is not set up correctly. As a result, TNT: Evilution uses The Plutonia Experiment's text strings instead of its own. This guide provides modified .conf files to correct this....
Final Doom - TNT Evilution (100%) Ultra-Violence Walkthrough
από spidermastermind100
A playthrough of TNT Evilution on the Ultra-Violence difficulty. This is played through ZDoom. 100% kills, 100% items, and 100% secrets....
Fix for map 31 of TNT Evilution
από xdman
Did you know? The Yellow key in Map 31 of TNT Evilution is missing. Don't worry it's easy to fix. ...
How to cross torch platforms in Map 30: Last Call from Final DOOM TNT Evilution
από spidermastermind100
Though challenge in Map 30: Last Call of Final DOOM TNT Evilution? Well here's a guide for you....
Things you can do in DOOM
από GemWrecker
As we all know, DOOM is about Hell that attacks humanity, and you have to stop it. The situation can vary, but that's always the plot. However, there is so much more than that. We have tons of secrets, easter eggs and even cheats exist. And that's what I...
How to make GZDoom IWAD select box only show Final Doom wads?
από KUBA18i
Isn't it annoying, that when running Final Doom with a source port it throws a dialog box, which has all those unnecessary IWADs to select? Well, I found a solution, which will work for the most common source port right now - GZDoom....