Final DOOM > Общи дискусии > Подробности за темата
Cazamech 11 декември 2012 в 7:08 сутринта
DOOM Builder: A community world
Now I relize that most of the Final DOOM screenshots are from DOOM Builder, now I've used DOOM Builder very little, but how did you get the screenshots on steam? and how do you test your maps useing DOOM Builder? and How do you use DOOM Builder in Final Doom?
Показване на 1-2 от 2 коментара
< >
Snabb Testo 24 декември 2012 в 5:53 следобед 
I dont know
Patryk ܮ 14 май 2013 в 10:46 сутринта 
not DOOM builder!!!!!
Just source port like zdoom
Показване на 1-2 от 2 коментара
< >
На страница: 15 30 50

Final DOOM > Общи дискусии > Подробности за темата