Strap in, gun your engine and go full throttle into the most turbocharged, hi-octane combat racing game to hit Steam. From the developers behind the epic Midnight Club series, Carnage Racing combines seat-of-the-pants driving, tricks and stunts with explosive vehicle combat in a no-holds-barred...
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.