A modern take on the 16-bit era, A Valley Without Wind 2 blends a variety of mechanics across multiple genres, seamlessly bringing together the best qualities of old-school platform-shooters and turn-based strategy games.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане