Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
A Valley Without Wind 2 General Walkthrough v1.0
от BBX
An anecdotal walkthrough for a sample playthrough of the base game at version 1.00 (First retail version) with emphasis on strategic mode....