Baldur's Gate: Enhanced Edition

Baldur's Gate: Enhanced Edition

Преглед на статистиките:
466 в игра | 0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Baldur's Gate: Enhanced Edition™ includes the entire Baldur's Gate adventure, the Tales of the Sword Coast expansion pack, and never-before-seen content including a new adventure and three new party members: the Calishite monk Rasaad yn Bashir, Neera the wild mage, and Dorn Il-Khan, the evil blackgu
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане