Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Ultimate DOOM work around not start or crash at title screen (for classic controls only)
από crysisheld
Hi everyone I created a guide that helps you if you have trouble to get "The Ultimate DOOM" to run. ...
How to DOOM in the Modern Age (Steam Overlay, Widescreen, and more)
από Speedy
Want to get the most out of your DOOM experience? Read this guide, and see just how to: get resolutions to fit your monitor (1280x720, 1920x1080, etc), use mods (including DeHackEd, for all of those wacky changes), and get a visually fancy, good looking g...
The original Doom Monsters
από Xeno
A brief description of the monsters from Doom and my preferred ways of dealing with them. Starting from lowest to highest threat level (in my opinion that is)....
DOSBox - Getting the best out of Ultimate Doom
από Mok
Step by step guide to setting up DOSBox the best it can be for The Ultimate Doom on Steam....
The Ultimate DOOM in Windows 8
από Twinnrova
How to make The Ultimate Doom run correctly and efficiently on Windows 8....
How to run ports\mods through Steam using ZDL
από [SAND] Robby
A guide to help people run modern Doom ports through Steam using ZDL, this enables Steam Overlay in the modern ports and keeps track of gaming hours. For those of you who are comfortable with this sort of thing, simply place ZDL in the base fold...
How To Play Brutal Doom With Steam Overlay and Hour Tracking (GZDoom)
από Money_Man9
This will show you step by step how to get Brutal Doom working using GZDoom when you launch Doom or Doom II through Steam....
Secrets Guide for Episode 1: Knee-Deep in the Dead
από Melon
This guide shows how to access every secret in the first episode of Doom....
Ultimate Doom (100%) Ultra-Violence Walkthrough
από spidermastermind100
A playthrough of Ultimate Doom on the Ultra-Violence difficulty. This is played through ZDoom. 100% kills, 100% items, and 100% secrets....
Doomsday Engine - The ultimate modern Doom experience
από Ibitato
Play Doom / Doom II / HacX / Heretic / Hexen / Check Quest games with a modern touch. Doomsday engine enhances video, audio, graphical user interface and many many other things that make your game experience much better without loosing the classy gampe...