10,000,000
10,000,000 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
How addictive is this game ?
I mean the game is fun but seems like it is highly addictive cause of many tasks what do you think ?
10,000,000 > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος