แสดง 1-15 จาก 80 รายการ
14
29 ส.ค. @ 5:55am
ปักหมุด: Is Your Shipyard Not Respond Correctly? Look here for info.
Kris
4
28 ส.ค. @ 9:54am
ปักหมุด: Troubleshooting 101: Things that commonly can be easily fixed
Kaypix
2
21 มี.ค. @ 7:06am
ปักหมุด: Welcome and Rules for Bug Reports
Kaypix
3
17 ก.ย. @ 8:52am
Mirrored Ship Module Texture Bug
WolfintheWheat
1
11 ก.ย. @ 4:17am
Forum Clean Up Time!
Kris
2
11 ก.ย. @ 2:45am
Kinetic Void has just stopped running in my computer
fiti1
111
8 ก.ย. @ 5:47pm
D14 Bugs - Report your bugs here!
Kris
2
30 ส.ค. @ 1:20am
A few nit-pick bugs (I couldn't figure out where to post these)
Porkus McGrubbins
3
29 ส.ค. @ 2:21pm
[CRASH] Game Crashed - Without crash log
Ⓖⓐⓜⓔⓡ
1
28 ส.ค. @ 10:58am
Mining Crash
Lefl
3
28 ส.ค. @ 6:54am
Resolution change...
TEACHER® [GR] -=[GUARDIAN]=-
2
28 ส.ค. @ 6:04am
A combat issue...
TEACHER® [GR] -=[GUARDIAN]=-
17
27 ส.ค. @ 11:48am
Ship files missing
Kitsuneskyy
3
26 ส.ค. @ 12:07pm
Crash right after start
pat
0
26 ส.ค. @ 10:21am
Some feedback on D14.2
WhatsThatJim
ต่อหน้า: 15 30 50