แสดง 1-15 จาก 280 รายการ
13
10 มิ.ย. @ 4:48pm
ปักหมุด: Hegemony Rome 2.2.2 Official Release!
rob
14
10 ธ.ค. 2014 @ 9:40am
ปักหมุด: Update 2.2 out now | Info on new DLC
krrrf
21
2 ธ.ค. 2014 @ 5:51pm
ปักหมุด: New DLC and update 2.1.0 v.32736 | 2014-10-02
krrrf
4
9 ก.ย. 2014 @ 6:46pm
ปักหมุด: Free Bannermen DLC | Changelog Update v32320 (2014-09-04)
krrrf
0
30 พ.ค. 2014 @ 7:35am
ปักหมุด: Hegemony Rome: The Rise of Caesar Out Now In Stores
krrrf
0
13 พ.ค. 2014 @ 7:38am
ปักหมุด: Early Access will end on 2014-05-15; more Updates incoming!
krrrf
7
29 ก.ค. @ 8:19pm
What type of general to upgrade to?
hcreviewer
7
29 ก.ค. @ 6:33pm
empire building
bigd
0
29 ก.ค. @ 6:27pm
(Bug) On reloading any save or continuing a game all my units EXCEPT legions and archers must be told to go back to desiganted formation.
Benjoseph
1
27 ก.ค. @ 11:37am
About money ?
Enigma
6
25 ก.ค. @ 12:59pm
Has this been patched up to speed?
tvanscoy
3
25 ก.ค. @ 6:30am
Learned Through His Scouts(Chapter 2 Achievement) won't unlock.
Mellow
9
24 ก.ค. @ 9:06pm
How to upgrade an officer?
ayyPatch
3
22 ก.ค. @ 6:20pm
Is there Friendly Fire in the game?
ayyPatch
16
20 ก.ค. @ 6:45am
RTS doesn't work in Empire builders.
X-The UNKNOWN
ต่อหน้า: 15 30 50