Live the life of a Monster, from birth to elderhood and beyond, making decisions that affect the world of Monsters and Humans. You live in the village of Omen, and your favorite snack is the fingers of small children.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.
Laster