เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Monster Loves Achies
โดย Vendae
(UPDATED 12/07/2014; Very minor stylistic corrections) A simple yet (I hope) useful achievement guide for this game....
Neurosurgery, ho!
โดย Vendae
(UPDATED 04/09/2014; Minor changes) A guide, as well as some explanations and musings, for getting the Undercover Neurosurgeon achievement....
Easy Steps to the Monster Loves You! Achievements
โดย Sylvir Dawn
These are the requirements to get the majority of the achievements in Monster Loves You! excluding Famed Neurosurgeon because there's already a comprehensive guide for that. Complete with pretty pictures ...