เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Neurosurgery, ho!
โดย Vendae
(UPDATED 07/06/2014) A guide, as well as some explanations and musings, for getting the Undercover Neurosurgeon achievement....
Monster Loves Achies
โดย Vendae
(UPDATED 05/01/2014; Trivia section added) A simple yet (I hope) useful achievement guide for this game....
Easy Steps to the Monster Loves You! Achievements
โดย Sylvir Dawn
These are the requirements to get the majority of the achievements in Monster Loves You! excluding Famed Neurosurgeon because there's already a comprehensive guide for that. Complete with pretty pictures ...