Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλεις οδηγοι Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
Monster Loves Achies
από Vendae
(UPDATED 12/07/2014; Very minor stylistic corrections) A simple yet (I hope) useful achievement guide for this game....
Neurosurgery, ho!
από Vendae
(UPDATED 07/06/2014) A guide, as well as some explanations and musings, for getting the Undercover Neurosurgeon achievement....
Easy Steps to the Monster Loves You! Achievements
από Sylvir Dawn
These are the requirements to get the majority of the achievements in Monster Loves You! excluding Famed Neurosurgeon because there's already a comprehensive guide for that. Complete with pretty pictures ...