Infestation: Survivor Stories is a Survival Horror MMO that immerses players in a zombie-infested, post-apocalyptic world in which a viral outbreak has decimated the human population leaving in its wake, a nightmare of epic proportion.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.