YoooooooSEF Dec 31, 2012 @ 8:16pm
Wszelkie polscy gracze oglądają reklama grupy grać razem?
Dodaj Józef Nowack na parze.
Showing 1-8 of 8 comments
< >
Doggie015 Dec 31, 2012 @ 8:18pm 
Google translation: "All Polish players watch ad group to play together?
Add Joseph Nowack on hand."
YoooooooSEF Dec 31, 2012 @ 8:25pm 
Google Translacion?
Doggie015 Dec 31, 2012 @ 8:31pm 
Google translate to serwis, który pozwala ludziom tłumaczyć inne języki.
YoooooooSEF Dec 31, 2012 @ 9:02pm 
You own Warz?
Doggie015 Dec 31, 2012 @ 11:13pm 
No. I am merely observing the drama unfolding around the war z. Popcorn in hand
YoooooooSEF Dec 31, 2012 @ 11:16pm 
I having Truble and i wanna play but i dont care i to drunk! Happy New Yirs!
Doggie015 Dec 31, 2012 @ 11:29pm 
Happy new year to you too!
YoooooooSEF Dec 31, 2012 @ 11:38pm 
Its been new yirs for long now all these amerikansyis are jsut catching us
Showing 1-8 of 8 comments
< >
Per page: 15 30 50
Date Posted: Dec 31, 2012 @ 8:16pm
Posts: 8