The second instalment in the Tomb Raider series invites you to join Lara as she travels around the globe to retrieve a precious artefact before it falls into the wrong hands. The legendary artefact, the Dagger of Xian, is said to give its possessor the power of a fire breathing dragon.
Mest populære samfunns- og offisielle spillinnholdet for den siste uken.  (?)
Hva menes med populær?
Det betyr at innholdet du ser har blitt stemt opp mer enn det har blitt stemt ned i den angitte tidsperioden.