Tomb Raider II
Прегледайте и оценете ръководства, създадено от играчи за игрите Ви. Или създайте свои собствени и споделете съветите си с общността.
Популярни Steam ръководства Написани ръководства, обяснения и напътствия
Tomb Raider 2 - Complete Walkthrough
от Roli
Walkthrough with all secrets and pickups, no medipack used....
Tomb Raider 2: All Cheats and Tips
от Jonas Croft
Want to know all cheats and usefull tips for Tomb Raider 2? Check this guide now!...