เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to Read and Understand the Duke 3D Multiplayer Results Screen
โดย StarCraftZerg
This guide will give you a brief tutorial on how to read the results screen on Duke 3D's Deathmatch portion....
How to Make Fun, Good looking SP Maps
โดย Micky C
Learning to map isn't just about getting to know the editor and effects, it's about how to make a map that's fun, good looking, and at the end of the day, that players will want to play over and over. ...
Duke Nukem 3D секреты.
โดย MAD_RUSSIAN_CRAWLER #1
Duke Nukem 3D секреты....
Достижения Duke Nukem 3D: Megaton Edition
โดย 6o6poBa9I XaTka
Помощь в открытии достижений + 3 скрытые ачивки......
Duke Nukem 3D: Megaton Edition Achievement Guide
โดย Matt
A simple guide explaining how to obtain all achievements, this guide was written pre-release so it may have some differences between the final retail release, I am aiming to keep updated with any achievements added in updates, but I can sometimes make mis...
Cheats - Duke Nukem 3D
โดย |NSJ| Denilson
The list of all Duke Nukem 3D cheat codes....
Upgrading music to original Roland-SC55 recordings!
โดย DosBoss
Do yourself a favor! This is a replacement soundtrack, the original jams recorded on a Roland SC-55 Midi unit, for the unaware this was the cream of the crop when it came to Midi music in DOS games back in the day, this is how the music is meant to be ...
HD Mod pack with achievements and Multiplayer
โดย DeathWhitch
How to use the Steam HD pack without loosing achievments or multiplayer access....
Workshop Publishing
โดย termit
Official guide on Steam Workshop publishing....
Duke it out in D.C. - All Secrets
โดย [P17] William
This guide will tell you where all the secrets are in Duke it out in D.C....