According to Egyptian legend, Horus, son of the light, outwitted the evil God Set and imprisoned him in a secret tomb. Five thousand years later, Lara Croft discovers the lost tomb and unwittingly unleashes the evil God Set, fulfilling the ancient prophecy of his return to plunge mankind into...
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане