เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Tomb Raider: Unfinished Business (1998) - Walkthrough
โดย Methos
A walkthrough of all the levels for Tomb Raider's expansion Unfinished Business with all secrets collected and no saves or medpacks used....
Patch FR + Version Gold + fix 3Dfx
โดย TheKido
Ce patch traduit intégralement en Français les textes et les voix de la version Steam de Tomb Raider. De plus, il ajoute le contenu de la version Gold de Tomb Raider et corrige aussi un bug concernant la technologie 3Dfx. Credits : [url=http://so...
Visual Improvements
โดย Xazuki
You may want to use this guide if: You want to increase the resolution of Tomb Raider up to your largest supported resolution. You experience crashes in the game, such as after the intro movie or when using Alt-Tab. The game is too ...
Tomb Raider: how to play with xbox 360 controller or any dinput gamepad
โดย Voodooman
Tired of terrible keyboard layout? Cant make xbox 360 contoller or any other gamepad to work in Tomb Raider? This mini guide will help you to set everything up and play TR like Playstation version and make it Steam Big Picture friendly!...
Playstation Music and Unfinished Business expansion
โดย Xazuki
This guide covers: Restoring the Playstation music that is absent from the Steam version of Tomb Raider. Installing the expansion pack Tomb Raider: Unfinished Business . Playstation Music The Plays...
Hidden Moves and Cheats
โดย Xazuki
This guide covers: How to do the Handstand and Swan Dive moves. A list of the cheats in Tomb Raider. ...
How to increase Tomb Raiders Resolution and fix Start Button crash
โดย Daniel
In this guide I teach you how to increase Tomb Raider 1's resolution so its graphics are nice and smooth. I also teach you how to fix the Start Button crash by placing the game into a desktop friendly window....
Niveles de Tomb Raider I
โดย Dromedarius
Visitaremos el mundo de Tomb Raider I, así como sus peligros y puzzles. ...
Tomb Raider 1 (1996) Complete Walkthrough [Atlantean Scion]
โดย Roli
Complete Tomb Raider 1 (1996) walkthrough. Made with PSX, but the gameplay is 100% the same like the PC version! With all secrets, most of (99%) pickups, and no-medipack use. Please subscribe on my Tomb Raider Cha...
[EN / FR] All Levels Walkthrough / Guide complet des niveaux
โดย TheKido
...