เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
Поиски скрытого (Гайд, Секреты)
โดย PblCb
Defiance - шутер в бесшовном мире, где игроки проходят некую компанию (сюжет будет развиваться). При этом игра связана с TV-шоу и некоторые ключев...
Beginner guide to Defiance weapons & mods
โดย Planewalker
Update: I have split the guide into different sections to make it easier to navigate. On the first read-through though, i recommend reading it from A to Z, as things are gradually introduced. This guide is about some of the things the tutorial doesn't...
Synergies (или "сеты" лучшего оружия)
โดย Allodiz Grigory
Практически у любого оружия в игре есть своя синергия. ...
ALL Data recorders locations v1.7 (last update: patch 1.026)
โดย Faalagorn
This guide is a comprehensive list of all the data recorders that can be found in game, along with screenshots with exact map location and location in game world. It features all Mount Tam, Madera, Marino, Sausalitio and San Francisco recorders as well as...
New Comers Guide to Defiance
โดย [DnA] Yamabushi
This guide is to help all new comers to the world of Paradise....
Ответы почти на все вопросы!
โดย MirPis
...
Lexinator's Defiance guide for the new player. Have a question? The answer is probably here.
โดย Lexinator
I have been playing Defiance since launch, and while I am not yet close to the 5000 EGO cap, I think my experience can help others avoid the mistakes I made. Having completed the entire game, and participated in many PvP matches, as well as co-op missions...
Easy Extra Rewards
โดย Malific
This guide is no longer useful. Defiance has canceled the an Ark Hunter Training Program on their website with the free to play transition. It had allowed the unlocking of extra in game rewards for your account, this guide shows you the quickest way you c...
Hidden Vendors
โดย TheRaptorPack
How to find the hidden vehicle vendors in Defiance...
How to find dodge challenger vendor
โดย Tetrachlorodibenzo-p-dioxin
How to find dodge challenger rt hemi vendor (This is for the ORANGE challenger)...