Join the scores of desperate survivors in the free "Arma 2: DayZ Mod", the award-winning and massively popular persistent multi-player mod created by Dean 'Rocket' Hall for "Arma 2: Combined Operations"!
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане