Folk Tale is a fantasy village builder RPG game in which you lead a ragtag band of peasants in growing a thriving market town, while dastardly minions plot your downfall! Recruit heroes and head out into the wilds to fight back against evil. Or, you know, to get sweet sweet loot. Either or.
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Какво означава популярен?
Означава, че съдържанието, което виждате, е било повече одобрено, отколкото неодобрено за посочения период.
Зареждане