Folk Tale
0 в чата на групата  | 
Преглед на статистиките
Folk Tale is a single-player fantasy village builder RPG game. Grow your village from nothing, recruit heroes, explore dungeons, battle bosses, and take home a big bag of sweet loot.
Игра в „Ранен достъп“
Получете незабавен достъп до играта и се ангажирайте с нейното развитие. Научете още.
Най-популярното официално съдържание и това на общността за последната седмица.  (?)
Зареждане