เปิดหา และให้คะแนนคู่มือที่ถูกสร้างโดยผู้เล่นสำหรับเกมนี้ หรือ สร้าง และแบ่งปันเคล็ดลับของคุณกับชุมชน
คู่มือยอดนิยมบน Steam คู่มือที่เขียน เอกสารอ้างอิง และบทสรุป
How to fix the error "Could not find offset is_donator".
โดย Caraca mlk
How to fix the error "Could not find offset is_donator". English 1-Go on Steam, and look for the Cry of Fear. (Located in the Library.) 2-Click with the right mouse button on the icon of Cry of Fear. 3-Go Properties, Set launch options, which ...