Περιηγηθείτε και βαθμολογήστε οδηγούς χρηστών για αυτό το παιχνίδι. Ή δημιουργήστε έναν δικό σας και μοιραστείτε τις συμβουλές σας με την κοινότητα.
Δημοφιλείς οδηγοί Steam Γραπτοί οδηγοί, αναφορές, και βοηθήματα
How to fix the error "Could not find offset is_donator".
από Caraca mlk
How to fix the error "Could not find offset is_donator". English 1-Go on Steam, and look for the Cry of Fear. (Located in the Library.) 2-Click with the right mouse button on the icon of Cry of Fear. 3-Go Properties, Set launch options, which ...