Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta

Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος
L4D2 on linux micro stutterings
I'm running L4D2 on gentoo, a linux distribution. Everything seems to run fine, apart from having very small stutterings from time to time. I've tried doing whatever I've read, disabling multicore and vsync, turning down some settings, lower resolution, etc. but the problem persists. My video card is an Nvidia GTX 260
Left 4 Dead 2 Beta > Γενικές συζητήσεις > Λεπτομέρειες θέματος